navigate to top page

Yi Feng Xiao Zhu Hot Spring Inn

566-1 Jozankei, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 061-2301

评分和评论

该酒店暂无评论。