navigate to top page

萨萨亚日式旅馆

168-2 Yashima Nakamachi, Takamatsu-shi, Kagawa, 761-0112

评分和评论

该酒店暂无评论。