navigate to top page

壬生寺 梅之戸庵

14-14 Mibu Shimomizocho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 604-8832

评分和评论

该酒店暂无评论。