navigate to top page

京都弗及塔亚酒店

22-5 Chudoji Yabunouchicho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 600-8803

评分和评论

该酒店暂无评论。