navigate to top page

Miro Shinmachi Shichijo Hotel

749-5 Tatsumicho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 600-8307

评分和评论

该酒店暂无评论。