navigate to top page

油山温泉 油山苑

2215-2 Yuyama, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 421-2123

评分和评论

该酒店暂无评论。