navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Hotel Royal Garden Kisarazu

บิสซิเนสโฮเทล

โรงแรมแห่งนี้มีมาตรการให้พนักงานแผนกต้อนรับทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอย่างชิด รวมถึงมีการติดตั้งแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในอาคาร