navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Hanamaki Onsen Hotel Senshukaku

รีสอร์ต

(เงินอุดหนุนสูงสุด 3,000 เยนสำหรับผู้พักอาศัยในจังหวัดอิวาเตะ จนถึงวันที่ 31 มกราคม *ไม่รวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม) เพลิดเพลินกับบุฟเฟ่ต์และแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนของโรงแรมสามแห่ง