navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Osatsu Pacific Hotel

เรียวกัง

เดินไปยังหาดชิโดริงาฮามะได้ไม่ไกล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาสักการะศาลเจ้า Ise Jingu เป็นครั้งแรก สามารถนั่งรถเพียง 30 นาทีจากที่ศาลเจ้ามาที่นี่ได้