navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Smile Hotel Shiogama

บิสซิเนสโฮเทล

ตั้งอยู่ในเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องซูชิอย่าง Shiogama จึงสะดวกสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ไปยัง Matsushima, Tagajo และ Rifu มีบริการสาย LAN และ Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้ทั่วทั้งอาคาร