navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Yunogo Onsen Kifunosato

เรียวคัง

โรงแรมนี้ได้รับความนิยมในหมู่แขกผู้หญิง ตกแต่งพื้นที่ในโรงแรมด้วยการจัดดอกไม้ 76 ประเภท และปูพื้นด้วยเสื่อทาทามิทั่วทั้งอาคาร