navigate to top page
โรงแรมธุรกิจ

Hotel Livemax Osaka Yodoyabashi

โอซาก้า, โอซาก้า
แสดงบนแผนที่

สร้างขึ้นใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ทำเลสะดวกใจกลางย่านธุรกิจโอซาก้า