navigate to top page
โรงแรมธุรกิจ

E Hotel Higashi Shinjuku

เขตชินจุกุ, โตเกียว
แสดงบนแผนที่

ถัดจากทางออก A1 ของสถานี Higashi-Shinjuku การเดินทางสะดวก Tully's Coffee ตั้งอยู่ที่ชั้น 1