navigate to top page
เรียวกัง

Kiimi Onsen Kiimiso

นครฮาชิโมโตะ, วากายามะ
แสดงบนแผนที่

พักผ่อนในเรียวกังออนเซ็นที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ ตั้งอยู่ที่บริเวณทางเข้าภูเขาโคยะ