navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

คูปองนี้ได้หมดอายุการใช้งานแล้ว เนื่องจากแคมเปญนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

ลด 10%
สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรกเท่านั้น
15/12/2022 15:00 ~ 28/2/2023 15:00
กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเพื่อใช้คูปองนี้
เงื่อนไขการใช้คูปอง
ระยะเวลาการเดินทาง16/12/2022 - 31/5/2023
วันเวลาที่กำหนดจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์
การชำระเงินชำระเงิน ณ ที่พัก, ชำระเงินผ่านทางออนไลน์เครดิตการ์ด
เงื่อนไขการใช้
สำหรับสมาชิก Rakuten เท่านั้น
เฉพาะการใช้ครั้งแรกเท่านั้น
ดาวน์โหลดแอป